Tekniske spesifikasjoner

Brannsikring av tunneler

Hendelsesforløp ved brann i tunnel

 • Plassering av Dyser under Lysarmatur og Kabelgater for å beskytte dette ved  brann
 • Sikre rømningsvei for personell ved evakuering
 • Opprettholde strøm, lys, ventilasjon og andre styresystemer i tunnelen.
 • En PLS styrt magnet ventil med Fail Safe Open funksjon i hver sone.
 • Soneinndeling av tunnel, hver sone 100 – 150 m.
 • Første sone starter ca 50-100 m inn i tunnelen, så en sprederdyse på hver side med 10 -12 meters mellomrom.
 • Dyser i hver ende av sonen for å lukke området (sonen) hindrer gasser og røyk fra å migrere ut i tunnel.
 • Overlapping av vannvegg vises med de mørkere feltene.
 • En hovedtilførsel av vann.
 • En magnetventil til Soneinndeling,
  med Fail Safe Open Funksjon.
 • Varme detektor. Fiberoptisk kabel.
 • 50 mm dyser. Dysene lager en vannvegg horisontalt og vertikalt.
 • Ved spredning av brann, åpnes nye soner. 

  Systemet kan styres remote fra veitrafikk-sentral/brannstasjon og lokalt styrepanel ved begge tunnel innganger.

Produktark dyser