Bruksområder Waterwall dyser

Her vises testing av dyser.

Illustrasjon av dyser ved eventuelt husbrann, beskyttelse av omkringliggende bebyggelse.

Illustrasjon av dyser ved eventuelt skogbrann. Beskyttelse av bebyggelse. Foto brukt i illustrasjon :NTB Scanpix/ Reuters/ PHILIPPE LAURENSON

Illustrasjon av dyser ved eventuelt brann i gjenvinningsanlegg. Beskyttelse av maskiner og bygninger.