Waterwall var sammen med Suldal Brannvesen på en kontrollert nedbrenning av ett hus i Erfjord. Vannveggen besto oppgaven svært bra og beskyttet omkringliggende bygninger og fauna.