Kampanjetilbud på installasjon – bolighus

Ved å installere Waterwalls brannvernsystem sørger en for utvendig beskyttelse av bolighus ved å hindre brannsmitte. Dyser monteres med tilkobling for Brannvesenet, eventuelt kan eget system monteres. Installasjon av brannvernsystemet sørger for at man kan starte brannslukking ved et tidlig stadium, samtidig som at Brannvesenet ved ankomst kan frigjøre mer mannskap til å konsentrere seg om brannen.