Innslag på NRK Rogaland: Ny Brannvernteknologi

Demonstrasjon av Waterwall dyser hos SASIRO vist på NRK Rogaland den 18.11.2015.

Klikk på linken for å se innslaget: NRK Rogaland